Hayvansal Gübrenin Özellikleri, Çim Ekiminde Hayvansal Gübre Kullanımı, Hayvansal Gübre Bitkilere Zararlı Mı?

    Hayvansal gübre sadece killi ve verimsiz toprak yapısının ıslah edilmesinde kullanılabilir. Ancak tohumun ne çimlenmesine ne de uygun şekilde gelişmesine yardımcı olacak elementleri yeteri kadar içermez. Hayvansal gübrelerin çim tohum çıkışlarında seyreklikler görülür, iyi bir gelişim göstermeyen çim bitkisi alanın tamını homojen olarak kapatamaz.   Tohum ekim aşamasında ve çim çıkışında ve çim çıkışından sonra kullanılan hayvansal gübreler, yapısında mantari hastalık unsurlarını barındırmaya son derece elverişlidir. (Çünkü, küf miselleri organik maddelerin bünyesinde korunurlar.) Ayrıca bu tür gübreler bitki köklerine çok büyük zararlar veren toprak altı böceklerinin yaşam alanlarını oluştururlar. Bunlardan en nemlisi Danaburnu'dur. Çim dahil bitki köklerini keserek çim alanlarında geniş yanma ve kelliklere sebep olurlar.
    Hayvansal gübrelerin getirdiği bir diğer sorun ise yabancı ot tohumlarını bünyesinde barındırması ve uygun yaşam şartlarını bulduğunda kendini göstermesidir. Bu yabancı otlar, çim bitkisini bastırarak kısa sürede alanı kaplama özelliği taşır.
    Sonuç olarak; Çim tohumun iyi çıkış yapabilmesi, kuvvetli kök oluşturabilmesi için harç toprağına fosfor ağırlıklı çim başlangıç gübresi ve çim üzerine Mart Ekim ayları arasında Azot ağırlıklı yavaş erir çim beslenme gübresi kullanılmalıdır. Metrekareye 10-15 gr. kullanılması ve minimum 3 ay süre ile beslenmesi profesyonel uygulayıcıya maliyet ve iş gücü gibi birçok avantaj sağlar.