BOYA NASIL SAKLANIR?, BOZUK BOYA NASIL ANLAŞILIR?, DUVAR BOYASI NASIL SAKLANIR?, PLASTİK BOYA SAKLAMAK, SU BAZLI BOYA SAKLAMAK, YAĞLI BOYA SAKLAMAK

       İçerisine su veya tiner karıştırılmamış bir boyanın bekleme süresi yani boyanın raf ömrü yaklaşık 2-3 yıldır. Bu süre saklama ortamının ısısına göre değişir. Çok soğukta -5°C veya çok sıcakta 30-40 °C bekleyen boyalar 2-3 yıl olan raf ömrünü bekleyemeden bozulur.
    Ayrıca boyanız ihtiyacınızdan fazla ise kullanacağınız kadarını ayırıp inceltin. Yani kullanacağınız boya su bazlı ise ihtiyacınız kadarını ayırıp su koyun, kalanı susuz kalsın. Boyanız tinerli ise kullanacağınız kadarını ayırıp tiner koyun, kalanı tinersiz kalsın. Yani saklayacağınız boyanın içine herhangi bir inceltici koymayın.
    Uzun süre saklamayı düşündüğünüz boyayı kömürlük, depo v.b bir ortamda saklamak için boyanızın altına bir tahta parçası koyun ki zeminden soğuk almasın. Üzerine de çok soğuktan korumak için ince bir örtü konulabilir.
    Bozuk Boya Nasıl Anlaşılır?: Bozuk boyanın en belirgin özelliği boyanın kokusudur. Bozuk boya çok kötü kokar, kurumaya başlar, üzeri kabuk bağlar. Kabuklanma veya kuruma olmasa bile boya bozulmuş olabilir.
    Boyanızın bozulup bozulmadığından emin değilseniz kullanmayın. Çünkü, bozuk boyanın kokusu duvardan çıkmaz.