KRATON NASIL SULANIR?, KRATONUN BAKIMI NASIL OLUR?, CROTON ÇİÇEĞİNİN BAKIMI

 Yeri: Direkt gün ışığı olmayan yerler uygundur. Doğuya ve batıya bakan pencere kenarları ideal yerlerdir. Fazla gölge bir yer olursa yapraklar renkli desenlerini kaybeder.
Krotonun (Croton) bakımı nasıl olur?: Bütün yıl yüksek dereceli nem istediğinden, yapraklara sık sık sprey şeklinde su püskürtülmelidir. 15 günde bir uygun bir gübre ile gübreleme yapılmalıdır. 21-25 derece oda sıcaklığı ister. Isı kışın 18 derecenin altında olmamalıdır.
Kroton (Croton) nasıl sulanır?: Toprak nemli olacak şekilde sık sık sulama yapılmalıdır. Kışın sulama biraz azaltılır. (Ekim-Şubat) Kuru havalı odalar için pek uygun değildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

* Adınızı mutlaka yorumlara yazınız.
* Yorumların büyük bir kısmı 3 gün içinde yayınlanır.
* Yorum formundaki " beni bilgilendir " kutusunu işaretlerseniz, yorumunuz cevaplandığında size bilgi ve bağlantı maili gelir.
* Yorumunuzu bulamıyorsanız son yorumlara bakın veya yorum
yaptığınız konunun altındaki daha fazlasını yükle veya yükleniyor
yazısına tıklayın.
* Yorumunuz 5 gün içinde yayınlanmadıysa uygun değildir veya uzmanlığımız dışındadır.